Kevenne

EPS-eriste soveltuu hyvin käytettäväksi maanteiden siltapenkereissä, pehmeikköalueiden katu- ja tierakenteissa sekä rautatierakentamisessa.

Keventeiden tarkoituksena on vähentää maanpainetta ja ehkäistä painumaa. EPS-kevenne toimii kevyenä georakennusmateriaalina ja on keveydestään huolimatta luja ja kestävä rakenneratkaisu. Yleensä EPS-kevennekesrroksen paksuus vaihtelee välillä 0,5…1,5 m. EPS-kevenneblokit ovat mitoiltaan suurempia kuin tavalliset EPS-lämmöneristeet.

EPS-keventeiden mitoituksessa puristuslujuuden tulee olla vähintään 100 kPa, kun kokoonpuristuma on 5% (EN-testimenetelmä EN 826, muissa käyttökohteissa puristuslujuusmitoitus toteutetaan 10% kokoonpuristumalla). Yleisimmät EPS-kevennelaadut ovat puristuskestävyydeltään 120 kPa ja 200 kPa. Toiminnalliset ominaisuusvaatimukset (mm. dimensiot, puristus- ja taivutuslujuus, vedenimeytyminen) määräytyvät projektikohtaisesti.

EPS-keventeen käytön etu on lopullisen rakenteen nopea valmistuminen. Perinteisissä pohjanvahvistusmenetelmissä, kuten stabiloinnissa, rakenteen on annettava vahvistua usein pitkiäkin ajanjaksoja ennen kuin rakentamista päästään jatkamaan.

Materiaalipankki

Kuvagalleria

EPS-routaeristeiden asennus

Keventeen asennus

Kalasatama kevenne478

 

EPS-keventeet asennetaan tasaisen ja tiivistetyn murske-, salaojasora- tai hiekkakerroksen päälle, johon on asennettu suunnitelmien mukaiset salaojat. EPS-keventeet ladotaan alustalle saumat limittäen ja siten, että kappaleet ovat tiiviisti toisissaan kiinni. Tarvittaessa kappaleita voidaan kiinnittää toisiinsa harjateräksillä. Rakentamisen aikana kaivannon kuivana pysyminen on varmistettava, jotta keventeisiin ei kohdistu nostetta. Kevennerakenteen täyttö aloitetaan sivuilta. Olennaisinta on huolehtia EPS-kevennerakenteen paikallaan pysymisestä sekä työkoneiden kuormituksen maltillisuudesta. Päällysrakenteet valitaan keventeen käyttökohteen mukaan (maavalli, tierakenne yms.).

Keventeiden koot ja pakkaukset

Kalasatama kevenne478 2

Kevenneblokin koko on yleensä 500x1200x3000 mm (4000 mm). EPS-eristeiden joustavan valmistustekniikan ansiosta tuotteita voidaan valmistaa myös tilaajan toivomissa mitoissa.