1.7.2013 CE-merkintä tuli EU:n rakennustuoteasetuksen myötä pakolliseksi myös Suomessa. Harmonisoitujen tuotestandardien soveltamisalaan kuuluvat EPS-tuotteet on CE-merkitty. EPS-eristelevyt kuuluvat standardin EN13163 ja maarakentamisessa käytettävät keventeet standardin EN 14933 soveltamisalaan. Kaikkia valmistuksessa olevia EPS-tuotteita eivät harmonisoidut tuotestandardit koske, joten niillä ei ole jatkossakaan CE-merkintää.

 

Laadunvalvonta

EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyrityksien valmistamien EPS-tuotteiden laadunvalvonnassa on kolme osaa.

  • tehtaiden sisäinen laadunvalvonta
  • ulkopuolinen laadunvalvonta 
  • EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyritysten laadunvalvonta

EPS-tehtailla toimitaan harmonisoituihin tuotestandardeihin (EN 13163, EN 14933) kirjattujen vaatimusten mukaisesti. Tuotestandardeissa on määritelty mm. ominaisuuksien mittaamiseen käytettävät testimenetelmät sekä kunkin ominaisuuden testaustiheys. Tehtaan sisäinen laadunvalvonta on aina dokumentoitua ja laadunvalvontaan on nimetty vastuulliset henkilöt.